welkom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Onze ontdekkingsreis blijft altijd doorgaan en het eind van ons verkennen zal zijn dat we ons bevinden waar we vertrokken en die plaats voor het eerst kennen." T. Elliot

 

puntige lotus

Mindfulness: Training in aandacht - MBSR

Cursus MBSR voor docenten en leidinggevenden in het onderwijs
voorjaar 2016

locatie


HFC Nijmegen
Groesbeekseweg 428
6523 PP Nijmegen
dag en tijd maandag namiddag, van 16.30 - 19.00 uur
startdatum 18 januari 2016
cursuskosten€ 550,-
cursusmap en cd's € 25,-
Voor deze cursus zijn mogelijkheden tot vergoeding op de school.
aanmelden www.mindfulnessinonderwijs.nu
opgave vóór 12 januari 2016

Cursus MBSR voor docenten en leidinggevenden in het onderwijs
najaar 2016

locatie


HFC Nijmegen
Groesbeekseweg 428
6523 PP Nijmegen
dag en tijd maandag namiddag, van 16.30 - 19.00 uur
startdatum 9 september 2016
cursuskosten€ 550,-
cursusmap en cd's € 25,-
Voor deze cursus zijn mogelijkheden tot vergoeding op de school.
aanmelden www.mindfulnessinonderwijs.nu
opgave vóór 8 september 2015

informatie

Marij Geurts
tel. 024 3234620
email: info@marijgeurts.nl
Voor informatie over data en aanmeldingwww.mindfulnessinonderwijs.nu.
Na het mailen van het inschrijfformulier ontvangt u bericht van bevestiging en betaling.

Wat is mindfulness?

Mindfulness helpt ons om aandacht te geven aan de dingen zoals ze werkelijk zijn. Hierdoor verscherpen we ons bewustzijn van de realiteit van het moment en de keuzes die we willen maken. Het niet oordelende karakter van mindfulness helpt ons vrijer in het leven te staan, effectiever om te gaan met stress, moeheid, pijn en andere psychologische en/ of gezondheidsklachten.
Door het beoefenen van mindfulness ontwikkelen we een kalme geest en een gelijkmoedige en vriendelijke houding naar onszelf en onze omgeving.

De 8 weken cursus Mindfulness-Based-Stress-Reductie.

De inhoud en de werkwijzen van de cursus MBSR kenmerkt zich door een samengaan van eeuwenoude boedhistische kennis en oefenmethoden en  verworvenheden uit de westerse psychologie. De cursus is gebaseerd op het Mindfulness-Based-Stress-Reductie-programma zoals ontwikkeld door J. Kabat-Zinn
Resultaten van vele jaren wetenschappelijk onderzoek laten zien dat MBSR effectief is bij het omgaan met vele vormen van fysieke en mentale stress.
De methode wordt al ruim 25 jaar toegepast in gezondheidscentra over de gehele wereld. Inmiddels heeft de mindfulness beoefening ook zijn weg gevonden in o.a. onderwijs, bedrijfsleven, sport. J. Kabatt- Zin zegt in zijn handboek meditatief ontspannen: "de training is een systematische aanpak om nieuwe soorten controle en wijsheid in ons leven te ontwikkelen, gebaseerd op ons innerlijk vermogen tot ontspanning, aandacht, bewustzijn en inzicht. De training is bedoeld  om actief te leren, waarbij mensen kunnen voortbouwen op de sterke punten die ze al hebben en zelf iets kunnen doen om hun gezondheid en welbevinden te verbeteren."

De beoefening

In de cursus wordt mindfulness beoefend door de lichaams-scan, mindfull bewegen, zit- en loopmeditatie. Er wordt aandacht besteed aan de toepassing van mindfulness in het dagelijkse leven en werken. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en gesprek naar aanleiding van het oefenen. De begeleiding is gericht op het ondersteunen en verdiepen van de beoefening.
Van deelnemers wordt gevraagd dat ze dagelijks  30-45 minuten te besteden aan de oefeningen. Oefen-cd’s en oefenmap worden uitgereikt tijdens de cursus.
De MBSR-training is  geen therapiegroep en geen praatgroep.

top